Thema

‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’
Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij ‘omwille van ons zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot in de dood’ (Filippenzen 2 vers 8). Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.

Christenen zijn door God geroepen om die eenheid tot stand te brengen, en om zo een teken te zijn voor de wereld. Afkomstig uit verschillende landen, culturen en talen, ondernemen zij een gemeenschappelijke zoektocht naar Christus en delen in het verlangen om Hem te aanbidden. De taak van christenen is dan ook om als deze ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen bewerkstelligen.

De ster van Betlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Daar en ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst? Ook in dit opzicht is het de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden.

Door verdeeldheid onder christen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.