#lichtinhetduister

Welkom bij de Arnhemse Week van gebed voor eenheid

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen staan in 2022 christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. Ook in Arnhem. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Het materiaal voor de gebedsweek is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Zoals elk jaar doen we ook in Arnhem hier van harte aan mee. Vanuit onze plaatselijke Raad van Kerken en Hart voor Arnhem zijn verschillende kerken benaderd om invulling te geven aan vieringen en gebedsuren.

We hebben weer een mooi programma kunnen samenstellen, met dagelijks momenten van gebed.

In verband met het virus en de maatregelen is het programma voorlopig nog wel onder voorbehoud. Tot op het laatst kunnen zich nog wijzigingen voordoen. Houd u bij twijfel dus de agenda op deze website maar in de gaten! Gezien het grote aantal mensen dat vorig jaar online deelnam aan de Arnhemse vieringen en gebedsuren, hopen we ook in 2022 via livestreaming weer een groot deel van het programma aan te bieden.

Voelt u zich welkom om mee te doen en wilt u overwegen om juist in deze week eens aan te sluiten bij (of af te stemmen op) een kerk waar u normaal gesproken niet naartoe gaat? In het kader van de eenheid, bevelen we dat natuurlijk van harte aan!

We zien uit naar weer een fijne Week van gebed! Zet u de data vast in de agenda’s?

Hartelijke groet,

Johannes Kon & Wim Bos

Voor info en contact: info@weekvangebedarnhem.nl