Praktisch

Ondanks de huidige situatie, die we allemaal anders ervaren, doen we ons best om de gebedsweek in goede banen te leiden. Het is elk jaar weer heel bijzonder wat er in beweging komt. Voor de week van 16 tot 23 januari 2022 zijn vieringen en gebedsmomenten in voorbereiding.

Via livestreaming op internet kan naar verwachting aan een groot deel van de bijeenkomsten meegedaan worden. Hoe fijn is het dat we in deze tijd zulke technische mogelijkheden ter beschikking hebben!

Enkele diensten of gebedsuren zullen alleen online te volgen zijn. Sommige bijeenkomsten kunnen DV tegen die tijd ook bezocht worden.

Voor het programma, de adressen, aanmelden en livestream kunt u op deze site kijken onder agenda. Wijzigingen in het programma kunnen tot op het laatst nog doorgevoerd worden. Het is daarom belangrijk om de agenda op deze site regelmatig te checken!

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt landelijk voorbereid door MissieNederland en de Raad van Kerken. In Arnhem nemen individuele kerken, aangesloten bij Raad van kerken of Hart voor Arnhem, de organisatie en verantwoordelijkheid voor het gebedsmoment op de eigen locatie. De voorbereiding is in handen van Johannes Kon (voorzitter Raad van kerken) en Wim Bos (stadswerker Koepelkerk).